Συνήγορος του Πολίτη προς ΕΛΑΣ: Όχι άλλες Αμυγδαλέζες


«Οι πρόσφατες ταραχές στην Αμυγδαλέζα επιβεβαιώνουν δυστυχώς την επισήμανση της Αρχής ότι η διοικητική κράτηση πρέπει να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο χρονικά μέτρο εν όψει απέλασης/απομάκρυνσης, αντί για τον γενικευμένο και σοβαρό περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας αλλοδαπών με αβέβαιο χρόνο λήξης, που στην πράξη αποτελεί σήμερα τον κανόνα», αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό … Συνέχεια