ΑΝ.Α.Σ.Α ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΙΝ 2012


ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΙΝ ΤΟΥ 2012   Α. ΓΕΝΙΚΑ:   1) Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχει συνταχθεί κατ’ εικόνα και  ομοίωση του  κρατικού  Προϋπολογισμού 2012, που ετοιμάζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, αλλά και τις αρνητικές εξελίξεις που προέκυψαν μετά την απόφαση του κουρέματος. Ο κρατικός προϋπολογισμός … Συνέχεια