Κατάργηση ΟΕΚ και ΟΕΕ


Eρώτηση για OEK – OEE

Ελλείψεις καρδιολογικής κλινικής νοσοκομείου Ζακύνθου


ΕΡΩΤΗΣΗ   ΑΠ 15845/ 5-5-2011   Προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ________________   ΘΕΜΑ: Με παύση λειτουργίας της καρδιολογικής κλινικής απειλεί το νοσοκομείο Ζακύνθου αν δεν αντιμετωπιστούν οι τεράστιες ελλείψεις. Επανερχόμαστε για τρίτη φορά στα προβλήματα της καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Ζακύνθου, μετά την από 10/03/2010 αρ.πρ.7345 και την από 09/09/2010 αρ.πρ.2590 ερωτήσεών … Συνέχεια