Πολίτες σε δράση: «Περνουμε την διαπραγμάτευση στα χέρια μας» – Συμμετοχή στην παναλλαδική μέρα δράσης και στη Ζάκυνθο


ίγες ώρες ήταν αρκετές για να διοργανωθεί, μέσω των Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης, το κάλεσμα-διαμαρτυρία «Παίρνουμε τη διαπραγμάτευση στα χέρια μας – γκρεμίζουμε τη λιτότητα». Στο νησί μας η ανταπόκριση κρίθηκε μάλλον ικανοποιητική, αν και δεν ήταν λίγοι οι πολίτες που υποστήριξαν ότι η συμμετοχή όφειλε να ήταν μαζικότερη ως πρωτοβουλία πολιτών και όχι κομμάτων. Ανδρες … Συνέχεια