Ερώτηση στον Υπουργό Υγείας με θέμα : « Η κατάσταση στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου»


ΕΡΩΤΗΣΗ Προς : Τον κ. Υπουργό Υγείας Θέμα : « Η κατάσταση στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου». Το νέο Νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί από τον Μάιο του τρέχοντος έτους . Δυστυχώς, πριν σχεδόν ακόμη αρχίσει να λειτουργεί, έχει δημιουργηθεί κίνδυνος πλήρους αναστολής της λειτουργίας του εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών και των περικοπών δαπανών για την υγεία. … Συνέχεια