Κατάργηση ΟΕΚ και ΟΕΕ


Eρώτηση για OEK – OEE

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΑΜΕΑ


ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς -Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής   14/03/2011   ΘΕΜΑ: Μη προσβάσιμοι χώροι και υπηρεσίες στο νέο Νοσοκομείο Ζακύνθου   Σημαντικές ελλείψεις προσβασιμότητας, παρά τις προβλέψεις του άρθρου 28 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες» του Ν. 2831/2000, εντόπισε σε … Συνέχεια