Ένας χρόνος από την ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας του Ελληνικού Αθλητισμού από την Κυβέρνηση της Αριστεράς


Ένας χρόνος από την ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας του Ελληνικού Αθλητισμού από την Κυβέρνηση της Αριστεράς συμπληρώνεται σήμερα (27/1/2016). Στο διάστημα αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού είχε ως βασικές προτεραιότητες την καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς χώρους, την αποκατάσταση πνεύματος ισονομίας και εξυγίανσης στον επαγγελματικό αθλητισμό, την εμπέδωση της διαφάνειας σε όλες τις θεσμικές … Συνέχεια