Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση: Παραδοχές και αλήθειες


του Νίκου Σκορινη* Τα πάντα φυσικά θα κριθούν από τον ρυθμό και το είδος της αναγκαίας ανάπτυξης και κυρίως, της ενδογενούς παραγωγικής ανασυγκρότησης, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί. Δέκα παραδοχές. Πρώτη: Ένα εκατομμύριο 200 χιλιάδες άνεργοι. Δεύτερη: Ένα εκατομμύριο 200 χιλιάδες δεν καταβάλουν εισφορές, λόγω αδυναμίας. Τρίτη: Χιλιάδες εργαζόμενοι, σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Τέταρτη: 20% τουλάχιστον, ανασφάλιστη μαύρη εργασία.Πέμπτη: Δημογραφική γήρανση. Έκτη: Μεταπρατική οικονομία. Έβδομη: Χαμηλό ΑΕΠ.Όγδοη: Δανειστές. Ένατη: Χωρίς αποθεματικά … Συνέχεια

Ο πυρήνας του ασφαλιστικού είναι ιδεολογικός


Ο γενικός χαρακτήρας του συστήματος, δηλαδή ο κεφαλαιοποιητικός – ανταποδοτικός ή κεφαλαιοποιητικός, παίζεται τώρα. Η μάχη για το ασφαλιστικό είναι, αν όχι πρωτίστως, τουλάχιστον ισοδυνάμως πολιτική και ιδεολογική. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει να καταλήξει σε ένα βιώσιμο και διαγενεακά δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα επί εδάφους συσσωρευμένης κοινωνικής καταστροφής και καταλήστευσης δεκαετιών, ήτοι οργανωμένη από … Συνέχεια