εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα «Προβλήματα και τις προοπτικές της αγροτικής οικονομίας στη Ζάκυνθο και το ρόλο του συνεταιριστικού κινήματος» με ομιλήτρια την Ειρ. Κατσινοπούλου- Ακοινώθηκε η συγκρότηση ομάδας πρωτοβουλίας συνεταιριστών για τις εκλογές στην ΕΝΩΣΗ


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Οκτώβρη στο Θέατρο του Σαρακηνάδου η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα «Προβλήματα και τις προοπτικές της αγροτικής οικονομίας στη Ζάκυνθο και το ρόλο του συνεταιριστικού κινήματος» με ομιλήτρια την Ειρ. Κατσινοπούλου, γεωπόνο, υπεύθυνη του αγροτικού τμήματος και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

DSC_0081 Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο βουλευτής Ζακύνθου Στ. Κοντονής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Λ. Νιοτόπουλος καθώς και στελέχη του συνεταιριστικού κινήματος.

Ακόμα παρουσιάστηκαν οι τοπικές επεξεργασίες της αγροτικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου απο τον υπεύθυνο του Τζώρτζη Σιγούρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανακοινώθηκε απο τον συνεταιριστή Καίσαρα Φλεμοτόμο η συγκρότηση ομάδας πρωτοβουλίας συνεταιρισμένων αγροτών, η οποία διαμόρφωσε σχεδιο διακήρυξης για τις επικείμενες εκλογες στην Ενωση Αγροτικών Συναιτερισμών. Στη βάση αυτών των αρχών καλούνται οι συνεταιρισμένοι αγρότες του νομού για κοινή συμπόρευση και δράση.

Μιλώντας η Ειρ. Κατσινοπούλου για το θέμα τόνισε:

«Σήμερα σε μία περίοδο γενικευμένης κρίσης και ύφεσης, με την συμπίεση του αγροτικού εισοδήματος των μικροπαραγωγών λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής και απομύζησης των από μεταποιητές και εμπόρους, οι συνεταιρισμοί τόσο παραγωγών αλλά και καταναλωτών μπορεί να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της, αλλά και για την κάλυψη των κενών που προκαλεί η αναιμική επιχειρηματική δραστηριότητα. Κρίνεται επομένως επιβεβλημένη η υιοθέτηση ενός προγράμματος εξυγίανσης, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των ΑΣΟ καθώς ακολουθήθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, μια σταδιακή πορεία παρακμής, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σήμερα, όσοι συνεταιρισμοί απέμειναν, σε απελπιστική κατάσταση και απειλούνται με οριστικό αφανισμό, λόγω:

Πρακτικών κακοδιαχείρισης, ατασθαλιών και αδιαφάνειας από τις διοικήσεις πολλών ΑΣΟ που οφείλονται, ανάμεσα στα άλλα, στην πλημμελή άσκηση του εποπτικού ρόλου από την πλευρά του κράτους.

Υπερχρέωσης μιας και σήμερα, οι ΑΣΟ στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι βυθισμένοι σε χρέη που πολύ δύσκολα εξυπηρετούνται.

Της εκχώρησης του καλού τμήματος της ΑΤΕ στην Τραπ. Πειραιώς και της δημιουργίας μίας «κακής» Αγροτικής στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό των δανείων των ΑΣΟ

Οι ευθύνες για τον εκφυλισμό των συνεταιρισμών, αλλά ακόμα χειρότερα της ιδέας του συνεργατισμού στον αγροτικό χώρο, βαρύνουν εξίσου το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Με την ανοχή τους, τη συγκάλυψη των ατασθαλιών και την ψηφοθηρική τους πελατειακή πρακτική, απέκτησαν ισχυρά ερείσματα στο συνεταιριστικό χώρο, τα οποία μάλιστα βρίσκονται από χρόνια σε μια «αξιοθαύμαστη» γαλαζοπράσινη συμμαχία και σύμπτωση απόψεων και δράσεων, που αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε εξυγίανση του χώρου»

Σχετικά με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε:

1. Κατάργηση των συνεταιρισμών-σφραγίδων

Άμεση κατάργηση των συνεταιρισμών σφραγίδων (συνεταιρισμοί που δεν έχουν κλείσει οικονομικές καταστάσεις τα 3 τελευταία έτη). Η αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων θα γίνει μέσω της εκκαθάρισης και διάθεσης (μίσθωση ή πώληση) των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία σε ενεργούς συνεταιρισμούς,οι οποίοι θα αποτελούν και τους φορείς υποδοχής των μελών του υπό εκκαθάριση συνεταιρισμού..

2. Παραγωγικός προσανατολισμός

Έμφαση στον παραγωγικό προσανατολισμό των ΑΣΟ με υποχρεωτική παράδοση του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής των μελών του συνεταιρισμού μέσα από αυτόν Αυτό θα καθίσταται σαφές νομικά και καταστατικά. Επίσης, ενίσχυση μέσω του ΠΑΑ και εθνικών πόρων για ανάπτυξη της καθετοποίησης της δραστηριότητάς τους με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος.
Χωρίς να παραγνωρίζεται η δυναμικότητα και η ανάγκη ύπαρξης σε ορισμένες περιπτώσεις μικρών συνεταιρισμών, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός υγιούς συνεταιριστικού κινήματος είναι η δημιουργία ισχυρών συνεταιριστικών οργανώσεων.
Μεγάλος αριθμός μελών ανά συνεταιριστική οργάνωση. Αυτό διασφαλίζει αφ ενός την επάρκεια προϊόντος για την δημιουργία μιας ελάχιστης κρίσιμης μάζας μεταποίησης και αφετέρου τα πολλά μέλη δημιουργούν μια ασφάλεια στην διαθεσιμότητα προϊόντος προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις συνεργασίας.
Υψηλό μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να διασφαλίζεται η ιδία συμμετοχή για την πραγματοποίηση επενδύσεων παραγωγικής κατεύθυνσης, έκδοσης εγγυητικών επιστολών και εν γένει η οικονομική ευρωστία της οργάνωσης. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση σε προσφυγή σε ξένα κεφάλαια προκειμένου έτσι να διασφαλίζεται η αυτοτέλεια της Οργάνωσης.

3. Αιχμή του δόρατος ο πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός.

Η έμφαση μας θα δοθεί στην ενίσχυση του πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού, ο οποίος πρέπει να ελέγχεται και να διοικείται άμεσα από τους συμμετέχοντες σε αυτόν.
Κατάργηση του Ν.4015 και ειδικότερα των διατάξεων που ακυρώνουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι απαγορεύοντας στους συνεταιρισμούς να συμπράττουν και να συνιστούν μεταξύ τους ενώσεις.
Δυνατότητα συμπράξεων συνεταιρισμών όπου κρίνεται σκόπιμο από τους ίδιους, χωρίς οι κάθε είδους συνεργασίες σε β’ βαθμό να αφαιρούν αντικείμενα και αρμοδιότητες από τον πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό, ή να στερούν από τα μέλη του το δικαίωμα ελέγχου και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων βάσει της αρχής της επικουρικότητας.
Ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για την συγχώνευση και σύμπραξη πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητικό μέγεθος αυτών και η οικονομική βιωσιμότητα τους.
Επίσης, οι β΄βάθμιοι συνεταιρισμοί θα έχουν ως αρμοδιότητα επί το πλείστον θέματα προμήθειας πρώτων υλών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς (ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος), τυποποίησης, marketing ή και παραγωγικές δραστηριότητες που μπορεί να ασκούνται από τους πρωτοβάθμιους αλλά έτσι επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας ή δευτέρου βαθμού επεξεργασίες.

4. Δημόσια εποπτεία

Εκτός από τον αυτονόητο έλεγχο που ασκείται από τα μέλη και τα όργανα των ΑΣΟ, εποπτεία θα ασκείται και από μία δημόσια ανεξάρτητη αρχή πέραν της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ για την οποία απαιτείται η αναβάθμιση και η επαρκής στελέχωση της.
Για το λόγο αυτό ιδρύεται Ανώτατο Εποπτικό Συμβούλιο Συνεταιρισμών υπό τον άμεσο έλεγχο της Βουλής ώστε να μην δίδεται η δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό να παρεμβαίνει προς εξυπηρέτηση μικροκομματικών και πελατειακών επιδιώξεων. Ρόλος του Συμβουλίου αυτού είναι: i) Έλεγχος και επικύρωση των αποφάσεων της Εποπτικής Αρχής ii) υποβολή προτάσεων για την στήριξη του θεσμού των συνεταιρισμών, τόσο προς τη Διοίκηση όσο και προς το Κοινοβούλιο.
Ρύθμιση χρεών με ταυτόχρονο λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο
Οι περισσότεροι αγροτικοί συνεταιρισμοί ασφυκτιούν κάτω από τα συσσωρευμένα χρέη του παρελθόντος, αναπαράγοντας έναν φαύλο κύκλο ανκυκλούμενου δανεισμού, χωρίς καμία αναπτυξιακή προοπτική. Θα πρέπει να γίνει ρύθμιση των χρεών τους μετά από λογιστικό έλεγχο, απόδοση ευθυνών σε πρόσωπα που ευθύνονται για φαινόμενα κακοδιαχείρισης ενώ παράλληλα επιβάλλεται η εκπόνηση μελετών τόσο αποτίμησης της χρηματοοικονομικής και περιουσιακής κατάστασης τους όσο και οικονομικής βιωσιμότητας τους.

5. Φορολογικό καθεστώς

Με το Ν. 4110/2013 (όπως τροποποιήθηκε)οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρώτου και δεύτερου βαθμού χάνουν την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος που αποκτούν από δραστηριότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς και καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού τους και ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή δεκατρία (13%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους. Θέση μας είναι η κατάργηση της διάταξης αυτής και η απαλλαγή από φορολογία των εσόδων που αποκτούν οι ΑΣΟ από δραστηριότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς των καταστατικών τους.

6. Επενδυτικά κίνητρα

Προτεραιότητα μέσω αυξημένης μοριοδότησης για ένταξη των συνεταιρισμών σε επενδυτικά προγράμματα που θα έχουν ως στόχο:
Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντος μέσω μεταποίησης και πιστοποίησης των προιόντων
Επενδύσεις ή ενέργειες που στοχεύουν στην άμεση διάθεση των προϊόντων.
Εξασφάλιση και δημιουργία θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία
Μείωση κόστους παραγωγής
Βαθμό συμβολής στην κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
Προστασία τοπικού περιβάλλοντος
Αύξηση εξαγωγών
Δημιουργία παραγωγικών και εμπορικών δικτύων.

7. Δημοκρατική λειτουργία

Εφαρμογή της αρχής: ένα μέλος – μία μερίδα – μία ψήφος.
Εφαρμογή απλής αναλογικής με ολιγοσταυρία.
Δυαδικό σύστημα διοίκησης με ένα διευθυντικό και ένα εποπτικό όργανο με σαφείς διακριτούς ρόλους με έλεγχο από τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους των μελών του συν/μου ή της Ένωσης , βάσει καταστατικού που στο σημείο αυτό θα είναι υποχρεωτικά διατυπωμένο σε σχετικό σχέδιο νόμου. Σε συνεταιρισμούς με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ενός συγκεκριμένου μεγέθους, ο έλεγχος να πραγματοποιείται με την υποχρεωτική συνδρομή ορκωτών λογιστών.
Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο κάθε οικονομικής απόφασης του συν/μού πάνω από ορισμένο ποσό, τροποποίηση του καταστατικού του και αποφάσεις που αφορούν συνεργασίες, είσοδο νέων μελών, συμμετοχή σε Ενώσεις, δανεισμό, ρυθμίσεις δανείων.

8. Δημιουργία δημόσιας τράπεζας αγροτικής πίστης

Η δημιουργία δημόσιας τράπεζας αγροτικής πίστης θα αποτελέσει ακόμη ένα μέσο για την στήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων. Πέραν της ευνοϊκής χρηματοδότησης προς αυτούς για επενδύσεις με αυστηρή παρακολούθηση της υλοποίησης τους, θα παρέχει οικονομοτεχνική βοήθεια ώστε να προκρίνονται οι κατάλληλες επενδύσεις προς την εξυπηρέτηση τόσο των μελών των συνεταιρισμών όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου λαμβάνοντας υπόψη πέραν από στενά οικονομικά κριτήρια βιωσιμότητας της επένδυσης, επίσης αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.
Επίσης θα παρέχει τεχνοοικονομική στήριξη σε θέματα εμπορίας διακίνησης και πιστοποίησης προϊόντων, συμβάλλοντας στην δημιουργία δικτύων διανομής και εξαγωγών και ανάπτυξης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής»

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s