« Η χρόνια μη επίλυση του ζητήματος των δέκα (10) συνταξιούχων του πρώην Ο.Δ.Α.Ζ. στην Ζάκυνθο » ο βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής κατέθεσε νέα ερώτηση στην Βουλή


odaz_11 Ο βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής κατέθεσε από 19-9-2014 νέα ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με το χρόνιο πια πρόβλημα της μη συνταξιοδοτικής κάλυψης των δέκα συνταξιούχων του πρώην Ο.Δ.Α.Ζ. (νυν Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ιονίων Νήσων) από το Δημόσιο από το καλοκαίρι του 2012 μέχρι και σήμερα. Οι συνταξιούχοι αυτοί θα έπρεπε βάσει του νόμου ( ν. 3234/2004 και ν. 3513/2006 ) να πληρώνονται από το Δημόσιο, όπως έχει κρίνει σχετικά και το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2012. Όμως, το Δημόσιο δεν ανταποκρίνεται με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι αυτοί να πένονται κατά τρόπο παράνομο και απάνθρωπο. Παρά την πρόσφατη υποβολή βουλευτικής τροπολογίας που θα έλυνε το θέμα , η τροπολογία δεν έγινε δεκτή και το πρόβλημα έμεινε ανεπίλυτο. Πρέπει, άμεσα, να ενεργήσουν οι συναρμόδιοι Υπουργοί για την οριστική και μόνιμη επίλυση του προβλήματος συνταξιοδότησης των εργαζομένων στον πρώην Ο.Δ.Α.Ζ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς :

1. Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

2.Τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: « Η χρόνια μη επίλυση του ζητήματος των δέκα (10) συνταξιούχων του πρώην Ο.Δ.Α.Ζ. στην Ζάκυνθο ».

Με την υπ’ αριθμ. 773/ 10-8-2012 ερώτησή μου έθεσα το ζήτημα της παράνομης μη καταβολής σύνταξης από το Δημόσιο σε δέκα (10) συνταξιούχους του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.) μετά το 2012. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Ο.Δ.Α.Ζ. ( ο οποίος έχει πλέον μετονομασθεί σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν. ) ως πρώην Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας κατά τον ν. 4109/ 2013) λειτούργησε ως οργανισμός κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας επιτυχώς από το 1689, εγκαινιαζόμενος επί Ενετοκρατίας και προσφέροντας επί αιώνες σημαντικές υπηρεσίες σε ασθενείς, ανέργους και άλλα άτομα χρήζοντα φροντίδας στην Ζάκυνθο. Κατά τα τελευταία έτη, η νομική του μορφή υπέστη σημαντικές μεταβολές, καθώς μετατράπηκε από ν.π.δ.δ. σε υπηρεσία του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας με τον ν. 3106/2003 και ξανά σε ν.π.δ.δ. με τον ν. 3329/2005 και στην συνέχεια μετονομάσθηκε , όπως προαναφέρθηκε.

Σχετικά με το καθεστώς συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του Ο.Δ.Α.Ζ. προέκυψε σημαντικό πρόβλημα μετά το 2012, καθώς μέχρι τότε οι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνταν με πόρους του Ο.Δ.Α.Ζ. και κατόπιν επιμέλειας του ιδίου του Οργανισμού. Όμως, αυτή η πρακτική δεν ήταν νόμιμη μετά το 2004, αφού βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 περ. β’ του ν. 3234/2004 και στην συνέχεια βάσει του άρθρου 3 παρ. 2α του ν. 3513/2006 ορίσθηκε ότι οι υπάλληλοι των ειδικά αναφερόμενων φορέων θα εξακολουθούσαν να υπάγονται σε αυτούς μόνο εφόσον εντός ρητής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του πρώτου νόμου υπέβαλαν σχετική δήλωση. Καθώς οι υπάλληλοι του Ο.Δ.Α.Ζ. δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση, θα έπρεπε από το 2004 και εξής να συνταξιοδοτούνται κατά τον νόμο από το Δημόσιο. Οι εν λόγω δέκα υπάλληλοι συνταξιοδοτήθηκαν από το 2005 και εξής βάσει πράξης κανονισμού σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου αναφερόταν εσφαλμένα ως υπόχρεος φορέας ο Ο.Δ.Α.Ζ., και ο Ο.Δ.Α.Ζ. κάλυψε την συνταξιοδότηση ως το 2012, ως μη έδει, καθώς το Δημοσιο δεν ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις του. Όμως, το καλοκαίρι του 2012 αυτή η κατάσταση τερματίσθηκε, δεδομένου ότι ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επέστρεψε το ένταλμα πληρωμής 34/2012 από τον Ο.Δ.Α.Ζ. ως μη νόμιμο με την πράξη του 23/ 27.7.2012 για ποσό 17.685, 80 ευρώ σχετικό με συντάξεις μηνός Αυγούστου 2012 αλλά και το Πρώτο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε κρίνει με την πράξη του 0125/ συνεδρίαση της 13-3-2012 ότι οι συνταξιοδοτούμενοι υπάλληλοι του Ο.Δ.Α.Ζ ως μη υποβαλόντες την παραπάνω δήλωση πρέπει να πληρώνονται από το Δημόσιο. Κατόπιν αυτού, η Διοίκηση του Ο.Δ.Α.Ζ. έθεσε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο το ζήτημα ότι οι δέκα (10) συνταξιούχοι πρέπει εφεξής να πληρώνονται από το Δημόσιο.

Στην παραπάνω ερώτησή μου ο κ. Υπουργος απάντησε με το έγγραφο 129509/ Αυγούστου 2012 του Γ.Λ.Κ. κατά το οποίο – αβασίμως- αναφερόταν ότι ο Ο.Δ.Α.Ζ. ποτέ δεν τους ενημέρωσε για την υποχρέωσή τους αυτήν ούτε διαμαρτυρήθηκε για την καταβολή εκ μέρους του των συντάξεων ως η υποχρέωση εκ του νόμου να μπορεί δήθεν να αρθεί λόγω μιας μακράς παράνομης πρακτικής. Επίσης, αναφερόταν στην μη προηγηθείσα καταβολή εισφορών από τον Ο.Δ.Α.Ζ. στο Δημόσιο, η οποία, όμως, θα ήταν αμφιβόλου νομιμότητας βάσει των παλαιότερων νομοθετημάτων όπως τα Ν.Δ. 2487/1953 και 105/1973., που ρύθμιζαν το καθεστώς του Ο.Δ.Α.Ζ. Ως συνέπεια, οι δέκα (10) συνταξιούχοι δεν πληρώνονται από κανέναν μετά το 2012 με αποτέλεσμα να περιέλθουν σε βαθειά ένδεια, ενώ οι νυν υπάλληλοι του Ο.Δ.Α.Ζ. ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας νοιώθουν βαθειά ανασφάλεια , καθώς δεν γνωρίζουν υπό ποιο καθεστώς θα συνταξιοδοτηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα αυτό, της κάλυψης των δέκα (10) συνταξιούχων από το Δημόσιο, επανήλθε προσφατα δύο φορές ως τροπολογία σε ψηφισθέν νομοσχέδιο από βουλευτές της συμπολίτευσης και στηρίχθηκε θετικά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ’όλα αυτά, οι τροπολογίες αυτές δεν έγιναν δεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό. Μετά την ουσιαστική απόρριψη της επίλυσης του προβλήματος, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βρούτσης δήλωσε ότι το ζήτημα θα επιλυθεί μετά την υποβολή σχετικής αναλογιστικής μελέτης.

Επειδή το ζήτημα χρονίζει σε βάρος των παραπάνω απόμαχων της εργασίας και πρέπει, επιτέλους, να επιλυθεί.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί :

1. Τι έχει γίνει σχετικά με την σύνταξη και υποβολή της σχετικής αναλογιστικής μελέτης για τους δέκα (10) συνταξιούχους του πρώην Ο.Δ.Α.Ζ. ;

2. Τι προτίθεται να πράξει κάθε ένας από αυτούς για την οριστική και δίκαιη επίλυση του προβλήματος του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του πρώην Ο.Δ.Α.Ζ.;

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s