Κόλαφος κατά του Δημάρχου Ζακύνθου κ. Μποζίκη η Έκθεση Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης – Συνέντευξη τύπου του βουλευτή Ζακύνθου Στ. Κοντονή


6/5/2014: Σε δελτίο τύπου του βουλευτή Ζακύνθου μετά την έκδοση της έκθεσης Επιθεώρησης-Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αναφέρεται:

kontonis-bozikis2-685x320 «Κόλαφο κατά του νυν Δημάρχου Ζακύνθου και πρώην Δημάρχου Αρκαδίων Ζακύνθου κ. Μποζίκη αποτελεί η εκδοθείσα σήμερα Έκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά από σχετική έρευνα του Σ.Ε.Ε.Δ. στην Ζάκυνθο το 2013. Η Έκθεση αφορά τα πεπραγμένα στο Γραφείο Αλλοδαπών του τέως Δήμου Αρκαδίων Ζακύνθου κατά την περίοδο από το 2006 ως και το 2011, διάστημα που περιλαμβάνει και την υπαγωγή των υπηρεσιών του Δήμου Αρκαδίων στον Δήμο Ζακύνθου. Ορυμαγδός παρανομιών και πέλαγος ανομίας και τέλεσης σοβαρών αδικημάτων επικρατούσαν στην παραπάνω υπηρεσία. Στην υπηρεσία αυτήν είχε υποβληθεί τεράστιος αριθμός αιτήσεων για άδειες διαμονής αλλοδαπών, αριθμός τελείως αναντίστοιχος με τα δεδομένα της Ζακύνθου.
Από την Έκθεση προκύπτουν αβίαστα τα παρακάτω :

Mε σαφή ευθύνη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου και ήδη από το τέλος του 2006 Προϊσταμένου του Γραφείου Αλλοδαπών του Δήμου Αρκαδίων πραγματοποιούνταν συστηματική πλαστογράφηση του βιβλίου πρωτοκόλλου, ως προς τις αιτήσεις χορήγησης ή παράτασης χορήγησης άδειας διαμονής αλλοδαπών με τη διαγραφή με μπλάνκο και επανεγραφή καταχωρήσεων αιτήσεων. Επίσης, μεγάλος αριθμός των παραπάνω αιτήσεων ( διακόσιες ογδόντα επτά από το 2006 ως και το 2010, από τις οποίες εκατόν εξήντα από τις αρχές του 2007 ως και το 2010, επί δημαρχίας του κ.Μποζίκη ) δεν υπεβλήθησαν ποτέ στην παλαιά Περιφέρεια/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση χωρίς να διακριβώνεται ο λόγος της μη αποστολής. Είναι σαφές ότι ως προς αυτές τις μη υποβληθείσες αιτήσεις χορηγούνταν παράνομες βεβαιώσεις υποβολής της αίτησης με ιδιοτελές κίνητρο και, επίσης, παρακρατούνταν ποσά καταβληθέντα για τα οικεία παράβολα χωρίς νόμιμη αιτία. Επιβεβαιώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι πέρα από τις άλλες ατασθαλίες και χονδροειδείς παρανομίες υπεξαίρεσης του δημοσίου χρήματος η καταγγελία της κινέζας υπηκόου στο ελληνικό προξενείο του Πεκίνου ότι είχε χρηματίσει με το ποσόν των 7.000 ευρώ τους αρμόδιους για να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση κατάθεσης εγγράφων. Όσον αφορά ειδικότερα την έκδοση των παραβόλων, από σχετικό δείγμα έρευνας προκύπτει ότι για άλλες αιτήσεις υπεξαιρείτο το ποσό που έπρεπε να παρακρατά ο Δήμος ( 30 % επί του συνολικού ποσού), για άλλες περιπτώσεις υπεξαιρείτο το ποσό υπέρ του Δημοσίου (70 % επί του συνολικού ποσού) και τέλος για άλλες περιπτώσεις εισπρατόταν το σύνολο και δεν απεδίδετο (ιδίως ως προς τις μη υποβληθείσες αιτήσεις).

Επίσης, εμφανίζονται 154 παράβολα την περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2011, τα οποία αντιστοιχούν σε αιτήσεις της περιόδου 2007-2010 με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι ποσά υπέρ του Δημοσίου που είχαν προκαταβληθεί στην τετραετία 2007-2010 καταβλήθηκαν αργότερα στις αρχές του 2011.

Πέραν των ανωτέρω, προκύπτει σαφώς ότι από τις 2.549 βεβαιώσεις τύπου Α’ που είχαν ληφθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 201 δεν καταγράφεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, ενώ από τις 525 βεβαιώσεις τύπου Β΄ προκύπτει η χρήση μόνο ως προς ΄ςτις 16!!!. Είναι προφανές ότι έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (παράνομος χρηματισμός) εξαφανίζονταν οι φάκελλοι ενώ είχε παρασχεθεί η σχετική βεβαίωση υποβολής, η οποία θα ίσχυε παράνομα ως προσωρινή και στην ουσία μόνιμη άδεια παραμονής.

Τέλος, το αρχείο Αλλοδαπών του Δήμου Αρκαδίων, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν παραδόθηκε στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Δήμου Ζακύνθου το 2011 και μάλιστα εξαιτίας της υπαίτιας συμπεριφοράς του υπευθύνου Προϊσταμένου Αλλοδαπών πρώην Δήμου Αρκαδίων καταστράφηκε ή φθάρηκε ανεπανόρθωτα ένα σημαντικό τμήμα του και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει νόμιμη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του αρχείου μεταξύ των δυο δήμων. Για όλα αυτά είχε παραπονεθεί και ο Υπεύθυνος Αλλοδαπών του σημερινού Δήμου Ζακύνθου κ. Συνετός χωρίς κανένα αποτέλεσμα και μάλιστα αντί να επαινεθεί τιμωρήθηκε δυο φορές ουσιαστικά για την στάση του αυτήν, της αποκάλυψης του σκανδάλου. Είναι χαρακτηριστικό του θράσους και της πρωτοφανούς περιφρόνησης των νόμιμων διαδικασιών ότι ο έλεγχος απεκάλυψε δυο παράβολα, τα οποία είχαν κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της αιτήσεως.

Σε όλα αυτά κεντρικό ρόλο ανοχής, συγκάλυψης και, όπως αποδεικνύεται, σμμετοχής στο παράνόμο πλέγμα ανθρώπων και δραστηριοτήτων διαδραμάτισε ο πρώην Δήμαρχος Αρκαδίων και στην συνέχεια Ζακύνθου κ. Μποζίκης. Και αυτό για τους παρακάτω λόγους :

-Ήδη από το καλοκαίρι του 2007 του είχε κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών η περίφημη υπόθεση της κινέζας υπηκόου με την βεβαίωση του Δήμου Αρκαδίων και τίποτε δεν έπραξε προς έλεγχο της υπόθεσης.

-Κατ’ επανάληψη είχε οχληθεί από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με βεβαιώσεις που είχαν εκδοθεί από τον Δήμο Αρκαδίων και κατά σύστημα αρνείτο να ενημερώσει τις ελεγκτικές και προϊστάμενες αρχές . Ουδέν έπραξε για την διαλεύκανση της υπόθεσης, όταν καταγγέλθηκε από τον Διονύσιο Συνετό, αλλά επέβαλε διοικητικές ποινές εις βάρος του υπαλλήλου ευελπιστώντας να σταματήσει τις αποκαλύψεις.

-Παρά το γεγονός ότι οι παρανομίες του Προϊσταμένου του Τμήματος Αλλοδαπών του Δήμου Αρκαδίων υποδείχθηκαν από την προϊσταμένη των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου έτσι ώστε ο Δήμαρχος να επιβάλει την νόμιμη ποινή, ο ίδιος «τιμώρησε» τον προμνησθέντα υπάλληλο του Δήμου Αρκαδίων με την ποινή της επίπληξης.

-Το χειρότερο είναι ότι ενώ συνέβαιναν όλα αυτά διέταξε ΕΔΕ μόνο αφού διετάχθη από το Υπουργείο Εσωτερικών (με το έγγραφο αρ.πρωτ. 18609/ 26-7-2011 ). Και ακόμη χειρότερα, διέταξε με την ΕΜΠ 16/ 18-8-2011 εντολή του την διενέργεια ΕΔΕ σε βάρος του κ. Τσιόλη και πιστεύοντας ότι κλείνει το χρονικό της συγκάλυψης, της παρανομίας και της υπεξαίρεσης του δημοσίου χρήματος τού επέβαλε με την απόφασή του 105/2012 την ποινή προστίμου αποδοχών ενός μηνός, ποινική κωμική σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα αδικήματα όπως επισημαίνεται τώρα από το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ. αλλά και παλιότερα από σχετική έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή. Η δε υπόθεση ανακινήθηκε μετά από σχετική ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή το 2012 αλλά και με την υποβολή αιτήματός μου προς το Σ.Ε.Ε.Δ. και την υποβολή σχετικής ερώτησης από εμένα στην Βουλή, για την οποία μάλιστα με απείλησε με μήνυση και αγωγή. Τον ρωτώ δε, τα έχει υποβάλει αυτά τα βοηθήματα ή τα παρέλειψε γνωρίζοντας την τύχη τους και τις έννομες συνέπειες της ψευδολογίας εις βάρος μου ; Σε όλη αυτήν την διαδοχή της κατάλυσης της νομιμοτητας, με σκοπό και κίνητρο απολύτως ιδιοτελές από μια ομάδα υπαλλήλων, ο κ. Μποζίκης συγκάλυψε την έρευνα των αρμοδίων αρχών, κατέστειλε την επιβολή της νομιμότητας, υπέθαλψε και συμμετείχε σε ένα πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας για την διασπάθιση και υπεξαίρεση του δημοσίου χρήματος.

-Για να συσκοτίσει την υπόθεση και να διαφύγει τις ευθύνες διαρκώς ισχυριζόταν κατά τρόπο ψευδή ότι η υπόθεση του Τμήματος Αλλοδαπών του Δήμου Αρκαδίων περιοριζόταν στην έκδοση βεβαιώσεως της κινέζας υπηκόου, ενώ από την Έκθεση προκυπτει η βιομηχανία εκδόσεως βεβαιώσεων κατά την διάρκεια της θητείας του.

Ο άνθρωπος αυτός ζητά σήμερα την ψήφο των Ζακυνθινών. Θα απολογηθεί στον λαό της Ζακύνθου αλλά και στην Δικαιοσύνη για τα έργα και τις ημέρες του.

Καλούμε τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιό του να πάρουν θέση για όσα αποκαλύφθηκαν και για όσα ψευδή ισχυριζόταν επί έναν χρόνο και πλέον ο Μποζίκης εις βάρος μας, καθώς, επίσης, και τις πολιτικές δυνάμεις που τον στηρίζουν»

Για όλα τα παραπάνω την Πέμπτη 8/5/2014 ο βουλευτής θα υποβάλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου την ως άνω Έκθεση του Σ.Ε.Ε.Δ. για να συσχετισθεί με την από το έτος 2012 αναφορά του στην συνέχεια δε θα δώσει στην Ζάκυνθο συνέντευξη τύπου ως προς το ζήτημα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s